Mentoring

Tudjuk, hogy az emberekben megvan az az igény, hogy sikeresek és eredményesek legyenek. A kérdés általában az, hogyan tudják ezt megvalósítani? Miért van az, hogy hasonló képességű és tudású emberek nagyon eltérő teljesítményekre képesek?
A válasz abban keresendő, hogyan tudják alkalmazni a gyakorlatban a tudást, a kompetenciákat és mennyire képesek a megújulásra és a változásra.

Miért?

Két évtizedes tapasztalatunk alapján kijelenthetjük, hogy a szervezetekben meglévő tudás, belső erőforrás óriási érték, még akkor is, ha adott pillanatban nem a leghatékonyabban működik a cég. A mi célunk, hogy ezekből a meglévő erőforrásokból hozzuk ki a legtöbbet!

Ahhoz hogy ez a folyamat sikeres legyen, meg kell ismerni a vállalati és az egyéni célokat, a jelenlegi helyzetet és működést. Ennek értékelése után fejlesztési és hatékonyság növelő terveket állítunk össze, amit utána konkrét lépesek követnek.
Mindegy, hogy egyéni, csapat, vagy vállalati mentoringról van szó, a lényeg, hogy mint egy Legot, darabjaira szedjük az egészet és a részekből, ha szükséges, új struktúrát hozunk létre a célkitűzéseknek megfelelően.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ehhez külső szemre van szükség, olyan szakemberre, aki képes objektíven látni és értékelni az embereket, a folyamatokat, a helyzeteket és a működést, ugyanakkor van összehasonlítási alapja, rendelkezik iparági és szakterületi benchmarkokkal.

Hogyan?

Egyéni mentoring

Nincs fejlődés vagy megújulás belső igény nélkül. Ezt nem lehet feladatként rákényszeríteni senkire, de külső támogatással beindítható ez a folyamat.

A szakemberek legtöbbször rendelkeznek a megfelelő szakmai tudással és tapasztalattal, de különböző okok miatt a gyakorlati megvalósítás már nem hozza azt az eredményt, ami a bennük lévő tudás alapján elvárható lenne. A sikerhez ennél több kell. Szükséges hozzá a hit, a motiváció, az elköteleződés és a felelősségvállalás egyaránt.
Ezeket az elemeket térképezzük fel az egyéni mentoringban. A személyre szabott fejlesztési tervben tudatosítjuk az erősségeket, a fejlesztendő területeket, és a változás érdekében konkrét lépéseket teszünk mellé. A megvalósítást nyomon követjük, elemezzük és folyamatos visszajelzéseket adunk a résztvevőknek. Ezáltal motiváltabbá és elkötelezettebbé válnak, és olyan technikákat tanulnak meg, ami a későbbiekben alapja lesz a folyamatos megújulásuknak és fejlődésüknek

Csapat mentoring

A sportban sem elég az önmagában, hogy a legjobb játékosok játszanak a csapatban.
Az egyéni teljesítményen túl elengedhetetlen az együttműködés, a csapatjáték. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, mi az ő szerepe, milyen poszton tud a legtöbbet tenni a közös célért.

A vállalati környezetben is érdemes ennek megfelelően kialakítani a csapatainkat. De ahhoz, hogy mindenki a tudásának és képességeinek megfelelő szerepet kapja, elengedhetetlen az elemzés.
A hatékony működéséhez szükség van arra, hogy megértsük és ismerjük a csapattagok motivációit, céljait, feltérképezzük a kompetenciákat és a személyiség típusokat, valamint összegyűjtsük, hogyan látják egymást és a csapat összességét.

A mentoring fontos része, hogy kíváncsiak vagyunk a résztvevők véleményére, ötleteire is, mert ezeket felhasználva dolgozzuk ki az új struktúrát és működési modellt.
Ha a csapattagok felismerik benne a saját elképzeléseiket, aktív résztvevői a megújulásnak az első pillanattól fogva, könnyebben el is fogadják azt. A hit és az azonosulás a két legfontosabb pillére a megvalósításnak és így a sikernek. Ezt kell elérnünk mindenkinél.
A tapasztalatunk iparágtól, sportágtól függetlenül azt támasztja alá, hogy a megoldás csapat szinten is ott van az embereknél részleteiben, mint a puzzle darabkák, csak szükség van egy külső mentorra – aki mentes a hétköznapok rutinjaitól és előítéleteitől – és ráveszi a szereplőket arra, hogy megmutassák, melyik darab van náluk, koordinálja az együttműködést, hogy a részletek új egésszé álljanak össze.

iker_bernadett_csapatmentoring